Executive Committee

Prezydent

image

Ambra Laurenzi

urodzona 13.12.1949

Córka Mirelli Stanzione (11.03.1927) i wnuczka Niny Tantini, obie zostały deportowane do Ravensbrück z powodu ich udziału w oporze przeciwko reżimowi faszystowskiemu.

interview

Wiceprezydent

image

Sekretarz Generalny

image

Jeanine Bochat

20.06.1948

Wnuczka Erny Lugebiel (24.08.1898 - 17.11.1984) mistrz krawiecki, która pozostała człowiekiem nawet w trudnych czasach i odważnie pomagała prześladowanym, nie zważając na grożące represje;

więzień polityczny w Ravensbrück: listopad 1944 - 1 maja 1945.

Interview

Zastępca Sekretarza Generalnego

image

Skarbnik

image

Marie-France Cabeza-Marnet

urodzona 19 listopada 1948 r. w Puteaux (Sekwana), urzędnik administracyjny, obecnie na emeryturze.

Córka Angèli Cabeza (28 grudnia 1915 w Hiszpanii - 21 grudnia 1992 - Fleury-Mérogis, Francja), deportowana do Ravensbrück za udział w oporze przeciwko niemieckim okupantom: maj 1944, następnie Zwodau (obóz koncentracyjny Flossenbürg) - 8 maja 1945.

Interview

Zastępca Skarbnika

image

Françoise Marchelidon

Urodziła się we wrześniu 1949 roku. Krawiec, projektant mody, obecnie na emeryturze.

Córka Odette Metais Marchelidon (25 lutego 1922 - 28 października 2006) prześladowanej politycznie w okresie nazistowskim i deportowanej do Ravensbrück, Ravensbrück: 22 kwietnia 1944, KL-Holleischen w Holiszowie (Holýšov): 1 września 1944 - 5 maja 1945.