osoba do kontaktu

Międzynarodowy Komitet Ravensbrück/ Internationales Ravensbrück Komitee/ Comité International de Ravensbrück/ The International Ravensbrück Committee Ambra Laurenzi (Przewodnicząca)

c/o Comité International de Ravensbrück
10 rue Leroux
75016 PARIS France (Francja)

Jeanine Bochat (Sekretarz Generalny) c / o Comité International de Ravensbrück 10 rue Leroux 75016 PARIS France (Francja)

Kontakt: laurenzi.irk@gmail.com IRK-CIR@bochat.eu

Odpowiedzialne za zawartość zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV: Ambra Laurenzi Jeanine Bochat

Zespół redakcyjny: Ambra Laurenzi, Jeanine Bochat, Šárka Kadlecová, Dr. Brigitta Kauers.

Zamieszczone na niniejszej stronie teksty i biografie nie zawierają wyczerpujących informacji z konieczności zachowania zwięzłości przekazu. Błędy w opisach lub przeoczenia należy traktować jako niezamierzone. Zespół redakcyjny Międzynarodowego Komitetu Ravensbrück pozostaje otwarty na komentarze i uzupełnienia.

Międzynarodowy Komitet Ravensbrück o danych adresowych: Comité International de Ravensbrück e. V. z siedzibą przy: 10 rue Leroux 75016 Paris, we Francji działa wyłącznie na zasadach wolontariatu, co możliwe jest tylko dzięki wsparciu darczyńców. Komitet wydaje pokwitowania darowizn.

Rachunek bankowy: BNP PARIBAS Paris Kod IBAN: FR 76 3000 4005 7400 0018 3210 573 Kod BIC: BNPAFRPPXXX

Wyłączenie od odpowiedzialności (zastrzeżenie)

  1. Zawartość oferty strony internetowej 1.1. Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, prawdziwość, kompletność oraz jakość zamieszczonych informacji. Nie dopuszcza się dochodzenia roszczeń wobec autora w zakresie materialnych lub niematerialnych szkód wyrządzonych przez użycie lub nieużycie informacji w zamieszczonych tekstach, lub przez użycie błędnych lub niekompletnych informacji. 1.2. Wszystkie oferty mają charakter niewiążący. Autorowi przysługuje bezwzględne prawo do zmiany, dodania lub usunięcia części lub całości oferty, do czasowego lub stałego zawieszenia publikacji bez wcześniejszego wypowiedzenia.

  2. Odnośniki i linki W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników (linków) do zewnętrznych stron internetowych pozostających poza zakresem odpowiedzialności autora, autorowi może grozić pociągnięcie do odpowiedzialności tylko w przypadku, gdyby był świadom ich zawartości i gdyby istniały techniczne możliwości oraz zasadność powstrzymania ich użycia, o ile zawierały niezgodne z prawem treści. Tym samym autor kategorycznie oświadcza, że w momencie tworzenia linków do zewnętrznych stron internetowych, strony te nie zawierały treści niezgodnych z prawem. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualną i przyszłą grafikę oraz zawartość udostępnionych stron. W związku z powyższym, autor zdecydowanie dystansuje się od wszelkich treści, jakie pojawiły się na udostępnionych stronach po stworzeniu przez niego linków do owych stron. Niniejsze oświadczenie stosuje się do wszystkich linków i odnośników podanych na własnej stronie internetowej autora, jak również do zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych oraz listach mailingowych stworzonych przez autora. Za niezgodne z prawem, nieprawdziwe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z użycia lub nieużycia tak podanej informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie operator strony, do której podano link, a nie osoba podająca link do danej publikacji.

  3. Prawa autorskie i prawo ochrony znaku towarowego. Autor dołoży wszelkich starań, by nie naruszać praw autorskich do grafik, plików audio, sekwencji wideo i tekstów użytych we wszystkich publikacjach; zobowiązuje się, by wykorzystywać grafikę, pliki audio, sekwencje wideo i teksty własnego autorstwa lub dostępne bez licencji. Wszystkie nazwy firmowe oraz znaki towarowe wspomniane na niniejszej stronie internetowej i przypuszczalnie chronione przez stronę trzecią, bez ograniczeń podlegają przepisom regulującym ochronę znaku towarowego i prawa własności danego zarejestrowanego właściciela. Fakt, że znaki towarowe pojawiły się na niniejszej stronie nie oznacza, że nie są one chronione prawami swych właścicieli. Prawa autorskie do stworzonych i opublikowanych przez autora materiałów przysługuje wyłącznie autorowi niniejszych stron. Kopiowanie lub użycie zamieszczonych ilustracji, plików audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.

  4. Moc prawna niniejszego zastrzeżenia Niniejsze zastrzeżenie stanowi część internetowej publikacji, do której się odnosi. Jeśli fragmenty lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu nie są zgodne z bieżącą sytuacją prawną, bądź przestały z nią być zgodne w pełni lub częściowo, nie wpływa to na zawartość i ważność pozostałych części dokumentu.

  5. Prawo do zdjęć i tekstów przysługuje autorom, wydawcom, MGR, DÖW oraz w wielu przypadkach właścicielom zbiorów prywatnych. Jakiekolwiek dalsze publikowanie i/ lub użycie wymaga zgody właściciela praw autorskich.