“Prewencyjny obóz młodzieźowy Uckermark”

Gedenken an das Jugend-Konzentrationslager Uckermark

To głównie mężczyźni byli budowniczymi “ Prewencyjny obóz młodzieźowy Uckermark”, który również należał do obozowego kompleksu Ravensbrück. Został on otwarty 1 czerwca 1942 r. Składał się z dwóch baraków- jeden dla „ edukatorów”, drugi dla „podopiecznych”, i miał służyć jako obóz edukacji dziewcząt w wieku od 14 do 18 lat.

W potowie 1944 roku obejmovat on ok. 15 baraków i podlegał komendantowi kobiecego obozu koncentracyjnego. Pod względem warunków nie różnit się niemal niczym od obozu koncentracyjnego, a liszba więzionych tam dziewcząt i młodych koniet sięgata tysiąca.

W grudniu 1944 r., SS zarządziło stopniowe opróżnianie obozu, aż do jego całkowitej likwidacji. Większość dziewcząt i młodych kobiet została przeniesiona do kobiecego obozu, skierowana do pracy w przemyśle zbrojeniowym, lub zwolniona do domu. Na miejscu “ Prewencyjny obóz młodzieźowy Uckermark” powstała największa strefa selekcji i śmierci w całym obozowym kompleksie Ravensbrück.